Neformalna Mreža NVO za zaštitu prava starijih osoba – “ZA DOSTOJANSTVENO STARENJE”, djeluje već od 2003/2004 godine.

Nastala je kao inicijativa i odaziv na demografske promjene u BiH  te  nakon usvajanja Madridskog internacionalnog plana akcije o starenju (MIPAA), usvojenom 2002, na Generalnoj skupštini UN, u Madridu.

Mreža je jedinstvena na području BiH.  Osnovana je sa ciljem da promoviše i radi na zaštiti prava starih ljudi u BiH kao i da zagovara aktivnu ulogu starijih u društvu i uključivanje prava starijih u sve razvojne planove i politike BiH.

Temelj svih aktivnosti Mreže predstavljaju ljudska prava i konkretno prava starijih u BiH.

Korisnici usluga koje pruža Mreža su:

  • Direktni – organizacije koje se bave pružanjem pomoći starima.
  • Indirektni – stari ljudi.
  • Druge relevantne  zainteresirane strane: vlada, socijalne institucije, volonteri, javnost, druge organizacije.

“ZA DOSTOJANSTVENO STARENJE”
c/o Društvo za psihosocijalnu pomoć i razvijanje dobrovoljnog rada, „OSMIJEH“, Gračanica,
Naselje Lamele bb
75320 Gračannica
BiH
tel: +387 35 702 860
fax: +387 35 706 419
e-mail: mreza.nvo@gmail.com