Autor: Dostojanstveno Starenje Content admin

EVALVACIJA “TASIOP” PROJEKTA

U periodu od 9. do 12. 7. 2019 smo sudjelovali u eksternoj evalvaciji TASIOP projekta.  Održani su intervjui i konsultacije sa predstavnicima svih relevantnih sudionika  u projektu (predstavnicima starijih, članicama Mreže, predstavnicima medija, predstavnicima donosioca odluke, itd.)  u Gračanici, Tuzli, Sarajevu i...

Read More

Socijalna uključenost starijih osoba u Bosni i Hercegovini

Publikacija “Socijalna uključenost starijih osoba u Bosni i Hercegovini” je nastala, kao sastavna aktivnost, u okviru partnerskog regionalnog trogodišnjeg projekta ”Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” – „TASIOP“, kojeg su sufinansirali Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst, a realizovan je u pet zemalja Zapadnog Balkana: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji. SOCIJALNA UKLJUČENOST STARIJIH U BOSNI I...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A