Radovi na unaprjeđenju položaja starijih osoba u BiH.

    U okviru medijske kampanje smo željeli informirati širu javnost o procesu nastajanja i statusu nacrta strategija za unaprjeđenje položaja starijih osoba u BiH. RTV TK – Pečat u vremenu    ...

Read More