Učili smo, jer želimo da djelujemo i jer ne želimo da i sami doprinosimo diskriminaciji na osnovu godina.

Protekla dva dana su članice mreže „Za dostojanstveno starenje“ nadograđivale svoje znanje na području javnog zagovaranja zasnovanog na dokazima. Ovaj puta su predstavnici starijih bili brojniji učesnici, jer osnaživanjem starijih za njihovo učešće u procesima koji se tiču njihov života i društva uopšte želimo da se suprotstavimo diskriminaciji, stereotipima i predrasudama o starijim osobama i starenju. Želimo da se suprotstavimo stavu da da su starije osobe teret za društvo i porodice, da su nekompetentni, nesposobni i beskorisni te da ne mogu da rade efikasno, profitabilno ili produktivno. Poticanjem aktivizma starijih se suprotstavljamo i stavovima da su stariji politički indiferentni ili konzervativni te utičemo na svijest u društvu uopšte. Ono što je naglašeno da kraju sastanka, jeste činjenica da diskriminaciji možemo doprinositi svi ukoliko nismo dovoljno osviješteni. Sami stariji svojim povlačenjem iz društva i vjerovanjem da oni ništa ne mogu da doprinesu društvu, mogu u velikoj mjeri da doprinesu prevladavajućim stavovima i stereotipima. Dakle, pravimo promjene i „ništa o nama bez nas“