Na poziv mještana posjetili smo i  Arapušu, selo  na opštini Bosanska krupa, gdje danas rijetko vidimo djecu i mlađe generacije. Arapuša je jedno od lokacija, gdje se školu preuređuje za potrebe starijih, jer naraštaja nema. Sa starijima u Arapuši smo razgovarali o demografskim promjena, o potrebama starijih i o  načinima njihovog samo angažiranja kako bi im kvalitet života bio bolji.