Mjesec: April 2019.

Ne želimo da i sami doprinosimo diskriminaciji na osnovu godina!

Učili smo, jer želimo da djelujemo i jer ne želimo da i sami doprinosimo diskriminaciji na osnovu godina. Protekla dva dana su članice mreže „Za dostojanstveno starenje“ nadograđivale svoje znanje na području javnog zagovaranja zasnovanog na dokazima. Ovaj puta su predstavnici starijih bili brojniji učesnici, jer osnaživanjem starijih za njihovo učešće u procesima koji se tiču njihov života i društva uopšte želimo da se suprotstavimo diskriminaciji, stereotipima i predrasudama o starijim osobama i starenju. Želimo da se suprotstavimo stavu da da su starije osobe teret za društvo i porodice, da su nekompetentni, nesposobni i beskorisni te da ne mogu da rade efikasno, profitabilno ili produktivno. Poticanjem aktivizma starijih se suprotstavljamo i stavovima da su stariji politički indiferentni ili konzervativni te utičemo na svijest u društvu uopšte. Ono što je naglašeno da kraju sastanka, jeste činjenica da diskriminaciji možemo doprinositi svi ukoliko nismo dovoljno osviješteni. Sami stariji svojim povlačenjem iz društva i vjerovanjem da oni ništa ne mogu da doprinesu društvu, mogu u velikoj mjeri da doprinesu prevladavajućim stavovima i stereotipima. Dakle, pravimo promjene i „ništa o nama bez...

Read More

SVJETSKI DAN ZDRAVLJA, 7. APRIL 2019.

  Ovogodišnji slogan Svjetskog dana zdravlja je: „PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – OSNOV UNIVERZALNE POKRIVENOSTI ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM”. Jedno od osnovnih ljudskih prava je pravo na zdravlje. Znamo li brinuti o svom zdravlju i jesmo li dovoljno informisani po tom pitanju? Koliko sami doprinosimo boljem zdravstvenom položaju a koliko naše društvo brine o tome da smo zdravi i da su nam dostupne usluge koje doprinose očuvanju i poboljšanju zdravlja? Koliko društvo pobrine da svi imamo ravnopravan pristup zdravstvenoj zaštiti? Svjetski dan zdravlja je, i ove godine, prilika da postavimo sva ova pitanja i da podsjetimo stanovništvo na značaj zdravih stilova života i prevenciju faktora rizika za nastanak najčešćih zdravstvenih problema. Ne smijemo zaboraviti da zdravstvena zaštita predstavlja kombinaciju lične i kolektivne odgovornosti za zdravlje, ali nikako ne smijemo prebaciti odgovornost samo na pojedinca. Zdravlje je višedimenzionalna i kompleksna konstrukcija i rezultat bioloških, socijalnih, ekonomskih i psiholoških faktora koji su u interakciji tokom cijelog života. Najmanje polovina svjetske populacije nije u mogućnosti da dobije zdravstvene usluge. Gotovo 12 % svjetske populacije, odnosno oko 800 miliona ljudi potroši 10% ličnih prihoda na zdravstvene troškove za sebe, ili članove porodice, što predstavlja prekomjerne troškove i veliki globalni problem. Primorani su da biraju između zdravstvene zaštite i drugih dnevnih troškova kao što su hrana, odjeća, pa čak i dom. (WHO, 2018). Prema Popisu stanovništva iz 2013. godine više od 18,62 % stanovništva u BiH je...

Read More

Arapuša – selo gdje nedostaje žagor djece

Na poziv mještana posjetili smo i  Arapušu, selo  na opštini Bosanska krupa, gdje danas rijetko vidimo djecu i mlađe generacije. Arapuša je jedno od lokacija, gdje se školu preuređuje za potrebe starijih, jer naraštaja nema. Sa starijima u Arapuši smo razgovarali o demografskim promjena, o potrebama starijih i o  načinima njihovog samo angažiranja kako bi im kvalitet života bio...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A