Godinu 2018. smo, kad je u pitanju rad NVO mreže „Za dostojanstveno starenje“, zaokružili tako što smo sumirali dostignute rezultate, razmijenili informacije, kako na Nacionalnom tako i na regionalnom nivou. Sa nama su bili i partneri iz Crvenog krsta Srbije.

Osvježili smo svoje znanje o, na pravima i dokazima zasnovanom, zagovaranju.
Još jednom smo snažno naglasili značaj uključivanja starijih u sve procese koji se tiču njih samih. Sve strategije, politike, programi morali bi uključiti starije, uvažavati njihov glas, jer upravo oni su ti koji najbolje znaju šta su njihovi problemi i šta trebaju.

Ovom prilikom smo se, pobliže, upoznali sa Agendom 2030 i Ciljevima održivog razvoja te kako se uključiti u sve procese i zagovarati činjenicu izraženu u sloganu da „STARIJI NE SMIJU BITI IZOSTAVLJENI“!
U svemu tome bi volili vidjeti i aktivniju ulogu medija pa smo, na ovu temu, i ovaj puta razgovarali sa njima!