U Banja Luci nas je dočekao Goran Bosančić, koji je okupio više od 40 starijih građana, spremnih da se uključe u Osmijehovu priču o potrebama za aktiviranjem, volontiranjem i organizovanjem, počevši od angažmana u vlastitom komšiluku pa sve do borbe za prava starijih i kreiranja politika koje se tiču starijih i starenja.
Iz Osmijeha nas je učestvovalo čak osmoro, sa zadatkom da svi doprinesemo kvaliteti skupa kao i samoj atmosferi a postignuti su preliminarni dogovori o organizovanju ovakvih skupova u još nekim mjestima, u Bosni i Hercegovini.