Mjesec: Decembar 2018.

SASTANAK MREŽE “ZA DOSTOJANSTVENO STARENJE”

Godinu 2018. smo, kad je u pitanju rad NVO mreže „Za dostojanstveno starenje“, zaokružili tako što smo sumirali dostignute rezultate, razmijenili informacije, kako na Nacionalnom tako i na regionalnom nivou. Sa nama su bili i partneri iz Crvenog krsta Srbije. Osvježili smo svoje znanje o, na pravima i dokazima zasnovanom, zagovaranju. Još jednom smo snažno naglasili značaj uključivanja starijih u sve procese koji se tiču njih samih. Sve strategije, politike, programi morali bi uključiti starije, uvažavati njihov glas, jer upravo oni su ti koji najbolje znaju šta su njihovi problemi i šta trebaju. Ovom prilikom smo se, pobliže, upoznali sa Agendom 2030 i Ciljevima održivog razvoja te kako se uključiti u sve procese i zagovarati činjenicu izraženu u sloganu da „STARIJI NE SMIJU BITI IZOSTAVLJENI“! U svemu tome bi volili vidjeti i aktivniju ulogu medija pa smo, na ovu temu, i ovaj puta razgovarali sa...

Read More

Druženje i razgovor o potrebama starijih za aktiviranjem, udruživanjem i organizovanjem u Kotorskom

Korotsko je veliko povratničko selo, na području opštine Doboj, u kome, kao i u mnogim drugim mjestima u BiH, većinom žive stariji dok su mlađi negdje „vani“, tako da su stariji uglavnom upućeni jedni na druge. Skup koji smo za starije u Kotorskom , danas, organizovali u saradnji sa Udruženjem penzionera Doboj – podružnica Korotsko i KUD-om „Slavuj“ iz Kotorskog je prošao u najboljem redu i izuzetno lijepoj atmosferi. Više od 30 starijih građana Kotorskog, danas su bili domaćini gostima iz Klokotnice, Gračanice i Doboj Juga. Govorili smo o potrebi starijih za aktiviranjem, udruživanjem i organizovanjem, koja je posebno važna u uslovima kakvi su u Kotorskom. Našu inicijativu su, Kotorani, pozdravili iako oni važe za bolje organizovane u okolini a posebno su se oduševili time što smo govorili o jačanju komšijskih odnosa, za koje znamo da su oslabili u poslijeratnom periodu. Ni ovaj skup se nije mogao završiti bez pjesme i igre, za šta su se pobrinuli naši domaćini tako što su za ovu priliku, čak iz Maglaja, doveli...

Read More

Banja Luka – ozbiljni razgovori uz kafu

    U Banja Luci nas je dočekao Goran Bosančić, koji je okupio više od 40 starijih građana, spremnih da se uključe u Osmijehovu priču o potrebama za aktiviranjem, volontiranjem i organizovanjem, počevši od angažmana u vlastitom komšiluku pa sve do borbe za prava starijih i kreiranja politika koje se tiču starijih i starenja. Iz Osmijeha nas je učestvovalo čak osmoro, sa zadatkom da svi doprinesemo kvaliteti skupa kao i samoj atmosferi a postignuti su preliminarni dogovori o organizovanju ovakvih skupova u još nekim mjestima, u Bosni i...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A