Kvalitet života starijih osoba zavisi u velikoj mjeri od okruženja, društvenih odnosa, znanja i mogućnosti za produbljenje znanja te sposobnosti rješavanja, ili ostvarivanja praktičnih zadataka.  Nemogućnost korištenja sredstava informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u svijetu koji je baziran na tome u velikoj mjeri može da doprinese socijalnoj isključenosti starijih i njihovoj diskriminaciji u društvu.

Stvaranjem okruženja gdje stariji mogu jednakopravno da se uključuju  u učenje ima višestruke koristi ne samo za predstavnike starijih već i za druge članove društva koji mogu da nauče od starijih (međugeneracijsko učenje) te da doprinose razvoju društva uopšte.

Korištenje IKT  povećava mogućnosti starijih za  druženje, individualno učenje te mogućnosti povećanja  pristupa informacijama i uslugama  što je od naročitog značaja za osobe koje zbog različitih razloga nisu u mogućnosti da aktivno sudjeluju u aktivnostima u zajednici (invalidnost npr.).

Najmanje  200 osoba treće životne dobi u okviru projekta „IT SENIORI“  kojeg izvodi  Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje Bosna i Hercegovina ima mogućnost da nauči aktivno koristiti računare  i na taj način ostanu što duže aktivni i ravnopravni članovi društva. Njihova iskustva će biti i podloga za pripremu i štampanje  priručnika za korištenja računara. Priručnik će omogućiti  kontinuitet u radu sekcija računara u već postojećim Centrima za zdravo starenje, ali i uvesti mogućnost za otvaranje računarskih sekcija u udruženjima penzionera, domovima za starije,   itd.

Projekat „IT SENIORI“  je   sufinanciran od strane Društva za psihosocijalnu pomoć i razvijanje dobrovoljnog rada “OSMIJEH” Gračanica (nosioc TASIOP.org  projekta u BiH), Evropske unije i  Austrijskog crvenog krsta odnosno Austrijske razvojne agencije