Udruženje građana oštećenog vida Tuzla je početkom mjeseca juna 2018 počelo sa izvođenjem projekta pod naslovom »Smanjenje prepreka za socijalno uključivanje slijepih osoba starije životne dobi«. Projekat, kao i 12 drugih u BIH, se izvodi u okviru regionalnog TASIOP.ORG projekta, a sufinanciran je od strane Društva za psihosocijalnu pomoć i razvijanje dobrovoljnog rada “OSMIJEH” Gračanica ( nosioc TASIOP projekta u BiH), Evropske unije i Austrijskog crvenog krsta odnosno Austrijske razvojne agencije. Projekat ima za cilj osnaživanje slijepih starijih na području opštine Tuzla i kreiranje prilika i okruženja za njihovo socijalno uključivanje. U projektu se izvode razne edukativne radionice i obuke , ali i druženja u zajednici ( kroz grupe za samopomoć, izlete, studijske posjete, itd.) koja su od posebne važnosti kad je u pitanju socijalno uključivanje i psigosocijalna dobrobit ciljne populacije u projektu. Edukacije pokrivaju područja zdravlja, ( samo) njege, pomoć od strane članova porodice (neformalni pomagači) ali i radionice na temu prava starijih i njihovog zagovaranja.