Cenatr „Fenix“ iz Sanskog Mosta,  u okviru projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” kojeg sofinanciraju Društvo za psihosocijalnu pomoć i razvijanje dobrovoljnog rada “Osmijeh” Gračanica (nosioc TASIOP. ORG, regionalnog projekta u BiH),  Evropska unija, Austrijski crveni krst odnosno Austrijska razvojna agencija,  ima, između ostalog, za cilj raditi na osnaživanju starijih,  na njihovom aktiviranju u zajednici i na poboljšanju njihovog imidža.

Naime, starije se uglavnom vidi kao pasivne primaoce pomoći i kao nekog ko ne može, ne želi i ne doprinosi društvu.  Projekat nastoji  uključiti predstavnike starije populacije posebno iz ruralnih i nedostupnih područja, u razne socijalne i edukativno-zabavne sadržaje,  omogućiti im druženje, vršnjačku podršku (grupe za samopomoć)  te raditi na njihovoj vidljivosti na način da njihovo druženje i djelovanje organizije  u javnosti.

Sa ciljem osnaživanja starijih i jačanja njihovih kapaciteta, kao i sa ciljem povećanja svijesti o položaju ove populacije, FENIX je povodom 1.  oktobra 2018., Međunarodnog dana starijih osoba, organizovao konferenciju o pravima i potrebama starijih osoba.

Svoj doprinos konferenciji su dali, kao predavači, direktorica Centra za socijalni rad, Zemini Kadirić, te psiholog Edin Biščević.  Konferenciji je uslijedilo druženje starijih  uz prigodno osvježenje i ručak.