Udruženje građana „Putevi mira“ iz Kozarske Dubice u okviru TASIOP.ORG projekta u BiH izvodi projekat „AKTIVNA STAROST“. Projekat ima za cilj unaprijediti socijalnu uključenost starijih osoba koje žive na području opštine Kozarska Dubica, kroz edukaciju starijih osoba o njihovim pravima, obuku neformalnih skrbnika za pružanje usluga starijim osobama, jačanju kapaciteta starijih i njihovog učešća u procesu zagovaranja i aktivnostima medijske promocije projekta.
 
Stariji u Kozarskoj Dubici sada imaju priliku da se druže, informiraju, osnažuju, nude jedni drugima podršku (grupe za samopomoć), ali i da javnosti ukažu na svoj položaj.
 
Povodom 1. oktobra, Međunardong dana starijih „Putevi mira“ je organizovala poseban događaj, gdje su stariji mogli da čuju o svojim pravima, ali i da se druže i razgovaraju sa mlađim članovima svoje zajednice. Govorilo se i o predrasudama, stereotipima i kako oni utiću na socijalnu isključenost starijih te na njihovu psihosocijalnu dobrobit. Ovom povodom je upućeno i saopštenje za lokalne medije.
 
Projekat “Aktivna starost” , jedan od 13 TASIOP.ORG pod projekata u BiH, se realizuje uz finansijsku podršku Društva za psihosocijalnu pomoć i razvijanje dobrovoljnog rada “OSMIJEH” Gračanica ( nosioc TASIOP.ORG projekta u BiH), Evropske unije i Austrijskog crvenog krsta odnosno Austrijske razvojne agencije