Mjesec: Oktobar 2018.

IT SENIORI

Kvalitet života starijih osoba zavisi u velikoj mjeri od okruženja, društvenih odnosa, znanja i mogućnosti za produbljenje znanja te sposobnosti rješavanja, ili ostvarivanja praktičnih zadataka.  Nemogućnost korištenja sredstava informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u svijetu koji je baziran na tome u velikoj mjeri može da doprinese socijalnoj isključenosti starijih i njihovoj diskriminaciji u društvu. Stvaranjem okruženja gdje stariji mogu jednakopravno da se uključuju  u učenje ima višestruke koristi ne samo za predstavnike starijih već i za druge članove društva koji mogu da nauče od starijih (međugeneracijsko učenje) te da doprinose razvoju društva uopšte. Korištenje IKT  povećava mogućnosti starijih za  druženje, individualno učenje te mogućnosti povećanja  pristupa informacijama i uslugama  što je od naročitog značaja za osobe koje zbog različitih razloga nisu u mogućnosti da aktivno sudjeluju u aktivnostima u zajednici (invalidnost npr.). Najmanje  200 osoba treće životne dobi u okviru projekta „IT SENIORI“  kojeg izvodi  Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje Bosna i Hercegovina ima mogućnost da nauči aktivno koristiti računare  i na taj način ostanu što duže aktivni i ravnopravni članovi društva. Njihova iskustva će biti i podloga za pripremu i štampanje  priručnika za korištenja računara. Priručnik će omogućiti  kontinuitet u radu sekcija računara u već postojećim Centrima za zdravo starenje, ali i uvesti mogućnost za otvaranje računarskih sekcija u udruženjima penzionera, domovima za starije,   itd. Projekat „IT SENIORI“  je   sufinanciran od strane Društva za psihosocijalnu pomoć i razvijanje...

Read More

„KUTAK ZA ODABRANI TRENUTAK“, ToPeer, Doboj

UG Tolerancijom protiv različitosti – ToPeeR, jedan od podizvođača aktivnosti u okviru regionalnog TASIOP.ORG projekta od mjeseca juna 2018 radi na realizaciji projekta „KUTAK ZA ODABRANI TRENUTAK“, koji ima za cilj osnaživanje starijih osoba za aktivno učešće u zajednici i društvu. Za dostizanje cilja, organizacija ToPeeR je, između ostalog, prikupila podatke i napravila analizu potreba starijih i općenito analizu položaja starijih na području opštine Doboj. Prikupljanjem podataka ToPeer se aktivno uključuje u na podacima-zasnovanom zagovaranje prava starijih u opštini i šire. Ujedno radi i na jačanju kapaciteta organizacija starijih i direktno predstavnika starijih za aktivno učešće u procesima koji se tiču njihovih života, kao što je npr. izrada lokalnog akcionog plana za starije, koji bi mogao uslijediti nakon usvajanja entitetske Strategije za unaprjeđenje položaja starijih. ToPeer radi i na uspostavljanju lokalne mreže NVO za aktivnosti promocije međugeneracijske solidarnosti i aktivnog starenja.   Pored gore na kratko predstavljenih zagovaračkih aktivnosti, projektom su predviđeni i izvode se Pilot program Servisa za stara lica (programi edukacije, vodič-priručnik o organiziranju volonterskih programa brige o starim licima, međugeneracijske edukacije i upoznavanje s digitalnim i informatičkim tehnologijama) kao i Kutak za odabrani trenutak gdje su predviđeni kreativno zabavni događaji (izložbe, poetske i pjesničke večeri, performansi i sl. )   Projekat „„KUTAK ZA ODABRANI TRENUTAK” je sufinanciran od strane Društva za psihosocijalnu pomoć i razvijanje dobrovoljnog rada “OSMIJEH” Gračanica ( nosioc TASIOP projekta u BiH), Evropske...

Read More

“DOBAR RECEPT ZA DUGOROČNO STARENJE”

U sklopu realizacije projekta “DOBAR RECEPT ZA DUGOROČNO STARENJE” sufinanciranog od strane Društva za psihosocijalnu pomoć i razvijanje dobrovoljnog rada OSMJEH- Gračanica (nosilac TASIOP.ORG projekta u BiH), Evropske unije i  Austrijskog crvenog krsta odnosno Austrijske razvojne agencije, udruženje žena “Univerzum” Mostar organizira  edukacije, druženja i razne druge aktivnosti koje su namijenjene promociji aktivizma starijih, njihovog aktivnog učešća u zajednici i, generalno, promociji i poticanju drugačijeg pogleda, pristupa ili „recepta“   u procesu starenja. Stariji, većinom starije žene, se okupljaju u okviru grupa samo podrške, raznih radionica kulturnog ili obrazovnog karaktera, u Mostaru, Stocu, Jablanici i Konjicu.  Pomažu jedni drugima, informiraju se o svojim pravima, druže se uz knjigu, ali rade i na osvještavanju javnosti  o svom položaju u društvu. Starije žene se rado odazivaju i učestvuju na raznim sajmovima, kao što je  nedavno održani Sajam hrane u Konjicu.  Planirane su i sportske aktivnosti...

Read More

Smanjenje prepreka za socijalno uključivanje slijepih osoba starije životne dobi«

Udruženje građana oštećenog vida Tuzla je početkom mjeseca juna 2018 počelo sa izvođenjem projekta pod naslovom »Smanjenje prepreka za socijalno uključivanje slijepih osoba starije životne dobi«. Projekat, kao i 12 drugih u BIH, se izvodi u okviru regionalnog TASIOP.ORG projekta, a sufinanciran je od strane Društva za psihosocijalnu pomoć i razvijanje dobrovoljnog rada “OSMIJEH” Gračanica ( nosioc TASIOP projekta u BiH), Evropske unije i Austrijskog crvenog krsta odnosno Austrijske razvojne agencije. Projekat ima za cilj osnaživanje slijepih starijih na području opštine Tuzla i kreiranje prilika i okruženja za njihovo socijalno uključivanje. U projektu se izvode razne edukativne radionice i obuke , ali i druženja u zajednici ( kroz grupe za samopomoć, izlete, studijske posjete, itd.) koja su od posebne važnosti kad je u pitanju socijalno uključivanje i psigosocijalna dobrobit ciljne populacije u projektu. Edukacije pokrivaju područja zdravlja, ( samo) njege, pomoć od strane članova porodice (neformalni pomagači) ali i radionice na temu prava starijih i njihovog zagovaranja....

Read More

„AKTIVNA STAROST“ u Kozarskoj Dubici

Udruženje građana „Putevi mira“ iz Kozarske Dubice u okviru TASIOP.ORG projekta u BiH izvodi projekat „AKTIVNA STAROST“. Projekat ima za cilj unaprijediti socijalnu uključenost starijih osoba koje žive na području opštine Kozarska Dubica, kroz edukaciju starijih osoba o njihovim pravima, obuku neformalnih skrbnika za pružanje usluga starijim osobama, jačanju kapaciteta starijih i njihovog učešća u procesu zagovaranja i aktivnostima medijske promocije projekta.   Stariji u Kozarskoj Dubici sada imaju priliku da se druže, informiraju, osnažuju, nude jedni drugima podršku (grupe za samopomoć), ali i da javnosti ukažu na svoj položaj.   Povodom 1. oktobra, Međunardong dana starijih „Putevi mira“ je organizovala poseban događaj, gdje su stariji mogli da čuju o svojim pravima, ali i da se druže i razgovaraju sa mlađim članovima svoje zajednice. Govorilo se i o predrasudama, stereotipima i kako oni utiću na socijalnu isključenost starijih te na njihovu psihosocijalnu dobrobit. Ovom povodom je upućeno i saopštenje za lokalne medije.   Projekat “Aktivna starost” , jedan od 13 TASIOP.ORG pod projekata u BiH, se realizuje uz finansijsku podršku Društva za psihosocijalnu pomoć i razvijanje dobrovoljnog rada “OSMIJEH” Gračanica ( nosioc TASIOP.ORG projekta u BiH), Evropske unije i Austrijskog crvenog krsta odnosno Austrijske razvojne...

Read More
  • 1
  • 2

Veličina slova

  • A  A  A