O pravima starijih, aktivizmu i odgovornom državljanstvu smo govorili i u Tuzli (12 – 13.9.2018). Ovaj puta smo se sastali sa sekcijom  žena Udruženja penzionera Tuzla. Radionicama je prisustvovalo više od 100 predstavnica starijih žena.