Dana 5.9.2018 smo sa više od 60 predstavnika starijih u Mostaru govorili o njihovim pravima i načinima zagovaranja istih.  Učesnici su pozdravili sastanke ovakve vrste i priliku da čuju korisne informacije vezano za njihov položaj u društvu i kvalitet života.  Saglasni su bili da treba da se uključuju u društvena zbivanja, a naročito u ona koja se tiču njih samih.  Međunarodni dan starijih, 1. oktobar vide kao priliku da primjene naučeno u okviru susreta.