“Poslije odlaska u penziju ostala sam sama. Nisam nikuda izlazila, samo sam čitala i čitala te mislila da ništa drugo nema da bi ja mogla raditi ili da bi me moglo zanimati.  Bila sam usamljena,…a, onda su me pozvali u udruženje gdje se okupljaju starije žene i ja sam ponovo zaživjela…” su riječi jedne od članica grupe za samopomoć u Jablanici, koja se okuplja i djeluje u okviru projekta kojeg provodi društvo OSMIJEH u saradnju sa udruženjem „Univerzum“ iz Mostara, uz financijsku podršku Europske Unije te u sklopu regionalnog tasiop. org projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih“.
Sa članicama grupe smo razgovarali u Jablanici, 2.9.2018. Ujedno smo razgovarali o njihovim pravima i načinima zagovaranja odnosno zahtijevanja poštivanja tih prava od strana nadležnih organa i institucija.