Mjesec: Septembar 2018.

STARIJI ZAHTIJEVAMO DJELOVANJE

U društvu OSMIJEH, a zajedno sa članicama mreže “Za dostojanstveno starenje” nastojimo iskoristiti svaku prigodnu priliku da ukažemo javnosti, a posebno donosiocima odluka, na položaj starijih u BiH i na nužnost djelovanja po pitanju poštivanja njihovih prava. Jedna od takvih prilika je i pridolazeći međunarodni dan starijih, 1. oktobra 2018. Na taj dan, zajedno sa globalnom mrežom koju predvodi HelpAge International čiji smo dugogodišnji  partneri za BiH učestvujemo u kampanji i pored aktivnosti  koje planiramo lokalno i nacionalno u BiH, učestvujemo i djelujemo globalno.  Predstavnici starijih su nam uvijek glavni akteri u aktivnostima koje se tiču upravo njih. Jedan od vjernih i dugogodišnjih aktivista je i naš Mehemed, Meša, koji sudjeluje i u globalnoj kampanji  Untold stories: Celebrating older human rights campaigners (Neispričane priče: Slavljenje starijih aktivista za ljudska prava) upravo sa svojom pričom. Između ostalog Meša, u svojoj , sada ispričanoj priči, kaže „ Zagovaramo i borimo se za  prava starijih ljudi općenito, ali s akcentom  na besplatnu zdravstvenu zaštitu za starije osobe, socijalne penzije  i zaštitu od nasilja i diskriminacije. Prikupljamo podatke putem posjeta upravo onima koji nisu u stanju da djeluju, putem razgovora, putem upitnika i istraživanja. Pristupamo donosiocima odluka, pojavljujemo se  u medijima i organizujemo javne događaje, kao što su npr. tematski okrugli stolovi“. Više o Mešinoj priči i globalnoj kampanji možemo pročitati ovdje http://www.helpage.org/get-involved/campaign-with-us/untold-stories-celebrating-older-human-rights-campaigners/untold-stories-mehemed-hasic-bosnia/  ...

Read More

Tuzla – radionice na temu “Prava starijih”

  O pravima starijih, aktivizmu i odgovornom državljanstvu smo govorili i u Tuzli (12 – 13.9.2018). Ovaj puta smo se sastali sa sekcijom  žena Udruženja penzionera Tuzla. Radionicama je prisustvovalo više od 100 predstavnica starijih...

Read More

Stariji u Mostaru i njihova prava

Dana 5.9.2018 smo sa više od 60 predstavnika starijih u Mostaru govorili o njihovim pravima i načinima zagovaranja istih.  Učesnici su pozdravili sastanke ovakve vrste i priliku da čuju korisne informacije vezano za njihov položaj u društvu i kvalitet života.  Saglasni su bili da treba da se uključuju u društvena zbivanja, a naročito u ona koja se tiču njih samih.  Međunarodni dan starijih, 1. oktobar vide kao priliku da primjene naučeno u okviru...

Read More
  • 1
  • 2

Veličina slova

  • A  A  A