Visoki troškovi života, mala ili nikakva primanja i njihova neusklađenost sa cijenama imaju negativan efekat na prehrambene navike, stambene uslove i zdravstveno stanje starijih osoba. Socijalne usluge u BiH za sada nisu dovoljno razvijene. U lokalnim zajednicama je uočen nedostatak aktivnosti u kojima bi starije osobe mogle sudjelovati. S godinama stariji postaju sve manje aktivni , a usljed socijalne isključenosti njihov položaj se pogoršava. Malo je inicijativa za uključivanje u aktivnosti usmjerene ka unaprjeđenju položaja i životnih uslova. Raznovrsne sposobnosti, vještine i znanja starijih osoba ostaju neiskorištene. Brojni su problemi starijih. Sami nemaju kapacitet da ih riješe, ali društvo ima odgovornost prema njima, kao jednoj od ranjivijih, marginaliziranih grupa. Nevladine i humanitarne organizacije povremeno pomažu starijima, međutim ta rješenja su privremena. Ne obezbjeđuju dugotrajnu zaštitu jer zavise od eksternih izvora finansiranja. A suština je obezbijediti održivost i sigurnost za starije osobe. Kvalitet životnih uslova bitan je preduslov za dostojanstveno starenje i ispunjenu treću životnu dob. Za poboljšanje položaja starijih bilo bi neophodno uvesti drugi stup penzijskog osiguranja, utvrditi minimum socijalne sigurnosti i osigurati starosne penzije bez obzira na radni status. Također su nužne alternativne socijalne usluge, te otklanjanje arhitektonskih i drugih barijera. Na nadležnim institucijama je da obezbijede uslove i načine za realizaciju.

 

Dokumentarni film: “I mi ćemo ostariti”