Kako se aktivno uključiti u procese planiranja i  izrade strateških dokumenta, ili politika koje se tiču pitanja starijih te promovirati njihovu provedbu neke su od ključnih tema  dvodnevnog treninga mreže „ZA DOSTOJANSTVENO STARENJE“, koji se održava u Sarajevu od 20. do 21. 6. 2018.