Alzheimer udruženje AiR Sarajevo, krovno BH udruženje za borbu sa demencijom u BiH i Centar za demenciju Sarajevo organizuju   iCoDem/18 – Međunarodni  kongres o demenciji 2018,  koji će se održati u Sarajevu;+,  Bosna i Hercegovina u terminu 21.—23. Novembar 2018. Detaljnije o Kongresu iCoDem_18 newslater 2 (1)