U okviru kampanje Starost zahtijeva djelovanja (Age Demands Action)  http://www.helpage.org/newsroom/latest-news/freedom-to-decide-for-ourselves-older-peoples-rights-are-denied-says-new-report/, smo u subotu,  7.4.2018., pokušali ukazati na nužnost poboljšanja pristupa zdravstvenoj zaštiti i uslugama za sve, a posebno za populaciju starijih koji  se, zbog svoje starosti, položaja u društvu  i neprepoznavanja njihovih problema, susreću sa višestrukim oblicima diskriminacije. Želili smo, također, ukazati i na nužnost konsultovanja starijih po pitanjima koja se tiču njihovog života, preventivnog djelovanja  kada je u pitanju zdravlje (djelovanje kako pojedinca tako i sistema), ali i podstaći na  razmišljanje o hitnosti djelovanja na području sistema dugotrajne njege, koja je u našoj zemlji još uvijek daleko od realnosti i pristupačna je samo bogatim pojednicima.

„Penzije su nam jako male, a većinu potrošimo na lijekove. Svakih 20 dana, od svojih 310 KM penzije, moram za samo jedan lijek platiti 40 KM. A gdje su drugi lijekovi, kako da njih platim? Kako da sebi priuštim kvalitetnu ishranu, potrebne vitamine…?“, kaže jedna od predstavnica starijih u Bihaću.

„Ako već ne možemo očekivati veće penzije, neka nam daju bolji pristup uslugama u zajednici. Kada nebismo toliko izdvajali za lijekove, lakše bi preživjeli sa našim malim penzijama. Kada bi imali neke preventivne programe u zajednici, možda bi i manje bili bolesni“,  izjavljuje jedan predstavnik starijih u Gračanici.

Slična je situacija i u drugim zemljama, gdje djeluje HelpAge International.

Pema globalnom izvještaju  HelpAge Internationala [1] i konsultacijama sa 450 starijih iz 24 zemlje, autonomija i neovisnost koju su stariji uživali ranije, su im u većini slučajeva uskraćeni, zbog starosne diskriminacije (ageism). Sloboda odlučivanja o vrsti njege, je prioritet među starijima. Usluge dugotrajne njege i pomoći starijima nisu dostupne, a tamo gdje jesu, troškovi ih često čine pristupačnim samo najbogatijima u zajednici. Dalje, koncept palijativne njege posve je novi, za mnoge starije ljude. Takve usluge su veoma ograničene, ili čak nepostojeće, u svim zemljama koje su učestvovale u   istraživanju.

Rachel Albone, globalni savjetnik za zdravlje i njegu u HelpAge Internationalu, je izjavio: “Bez pristupa uslugama njege, starije osobe će ovisiti o članovima porodice ili zajednice, zbog podrške. To često znači da stariji ljudi ne dobivaju kvalitetnu njegu, koja im je potrebna, a oni koji se brinu o njima čine to na štetu vlastitog zdravlja i dobrobiti. Kad je riječ o palijativnoj njezi, starije osobe sa kroničnim bolestima  su često u riziku od življenja sa jakom boli i patnjom. To ne mora, i ne smije, biti norma.”

Justin Derbyshire, izvršni direktor tvrtke HelpAge, izjavio je: “Nema jasnih standarda, u međunarodnom zakonu o ljudskim pravima, o pravima starijih osoba na autonomiju i neovisnost, dugotrajnu ili palijativnu njegu, a bez njih se ta temeljna prava ne mogu zaštititi“.

Mi, u Društvu Osmijeh – Gračanica, smo konsultovali i konsultujemo starije u Bosni i Hercegovini. Prema navodima velikog broja starijijh prava koja oni imaju su samo „na papiru“! Niko ih ne poštuje i nema sankcija u slučaju njihovog nepoštivanja!

Zato se i oni pridružuju inicijativi, koja zagovara usvajanje Konvencije Ujedinjenih Naroda za prava starijih.

“Mi insistiramo da vlade, širom svijeta, poslušaju glas starijih ljudi i angažuju se da zadovolje njihove potrebe“!

Podržavajući konvenciju UN-a o pravima starijih ljudi, vlade mogu osigurati da građani ostvare najbolji kvalitet  života i dobrobiti u starijoj životnoj dobi«.

[1] https://helpage.app.box.com/s/1og21kkfcm57l92cbo1x0l23rkf5yq3d