MEĐUNARODNI DAN ZDRAVLJA

U okviru kampanje Starost zahtijeva djelovanja (Age Demands Action)  http://www.helpage.org/newsroom/latest-news/freedom-to-decide-for-ourselves-older-peoples-rights-are-denied-says-new-report/, smo u subotu,  7.4.2018., pokušali ukazati na nužnost poboljšanja pristupa zdravstvenoj zaštiti i uslugama za sve, a posebno za populaciju starijih koji  se, zbog svoje starosti, položaja u društvu  i neprepoznavanja njihovih problema, susreću sa višestrukim oblicima diskriminacije. Želili smo, također, ukazati i na nužnost konsultovanja starijih po pitanjima koja se tiču njihovog života, preventivnog djelovanja  kada je u pitanju zdravlje (djelovanje kako pojedinca tako i sistema), ali i podstaći na  razmišljanje o hitnosti djelovanja na području sistema dugotrajne njege, koja je u našoj zemlji još uvijek daleko od realnosti i pristupačna je samo bogatim pojednicima. „Penzije su nam jako male, a većinu potrošimo na lijekove. Svakih 20 dana, od svojih 310 KM penzije, moram za samo jedan lijek platiti 40 KM. A gdje su drugi lijekovi, kako da njih platim? Kako da sebi priuštim kvalitetnu ishranu, potrebne vitamine…?“, kaže jedna od predstavnica starijih u Bihaću. „Ako već ne možemo očekivati veće penzije, neka nam daju bolji pristup uslugama u zajednici. Kada nebismo toliko izdvajali za lijekove, lakše bi preživjeli sa našim malim penzijama. Kada bi imali neke preventivne programe u zajednici, možda bi i manje bili bolesni“,  izjavljuje jedan predstavnik starijih u Gračanici. Slična je situacija i u drugim zemljama, gdje djeluje HelpAge International. Pema globalnom izvještaju  HelpAge Internationala [1] i konsultacijama sa 450 starijih iz 24 zemlje, autonomija...

Read More