U okviru projekta Tasiop.org i  nacionalnog istrazivanja smo, dana 30. 3. 2018.,  na području opštine Gračanica organizovali sastanak sa predstavnicima starijih gdje smo razgovarali o diskriminaciji u pristupu pravima i uslugama u zajednici te uopšte  o diskriminaciji, naročito starosnoj, sa kojom se oni svakodnevno susreću. Na sastanku, kome su prisustvovali stariji iz Miricine, Gracanice i Stjepan Polja, smo  razgovarali o tome šta je  po njihovom mišljenju moguće uraditi kako bi se diskriminacija  spriječila ili njene posljedice ublažile. Sastanci na području upštine Gračanica su prvi u nizu sastanaka koje planiramo organizirati  u narednih par mjeseci na području BiH.