8. Mart je prilika da pokažemo koliko cijenimo žene, ali  i prilika da ukažemo na njihov stvaran položaj u društvu!

Na međunarodni dan žena, 8. 3 2018, OSMIJEH – GRAČANICA, NVO Mreža „Za dostojanstveno starenje“ http://dostojanstvenostarenje.org/ i predstavnice starijih žena u Bosni i Hercegovini se pridružuju globalnoj kampanji i pozivaju na akcije za pomake u otklanjanju nasilja i diskriminacije žena.

Pridružuju se hiljadama aktivista iz cijelog svijeta koji okviru kampanje AGE DEMANDS ACTION (STAROST ZAHTIJEVA DJELOVANJE)http://www.helpage.org/get-inv…/campaign-with-us/ada-global/ koju predvodi HelpAge International http://www.helpage.org/ i naglašavaju kako diskriminacija, nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje utiču na starije žene.

Starije žene su globalno, u starosti, više pogođene diskriminacijom, socijalnom isključenošću, koja je rezultat nižih, ili odsutnosti, prihoda, lošijeg zdravstvenog stanja, diskriminacije, nasilja, itd. Ne smijemo zaboraviti da je položaj starijih uopšte, a naročito žena, rezultat akumulacije događaja, stanja, položaja, tokom cijelog životnog vijeka!

Nasilje je skriveno, potcijenjeno ili zanemareno, odbacivano kao privatna stvar između članova porodice. Nije stoga iznenađenje da je generalno nedovoljno prijavljeno. Prihvaća se kao norma.

No, nasilje i zanemarivanje se ne događaju samo iza zatvorenih vrata. Može se dogoditi u sredstvima javnog prevoza, bolnicama, trgovinama, na tržnicama… gdje se stariji ljudi zanemaruju, vrijeđaju i čak napadaju. Za starije žene s invaliditetom, udovice ili one koje žive same rizik suočavanja s ovakvim zlostavljanjem još je veći.

“Razgovarali smo sa 250 starijih žena širom svijeta o njihovim iskustvima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Rekli su nam da su diskriminirani u mnogim područjima  i da su mnogi od njih doživjeli nasilje ili poznavali nekoga tko je žrtva nasilja. Međutim, njihovi vapaji za intervencije ili pomoć se često previđaju ili zanemaruju “, rekla je Jemma Stovell, voditelj kampanje na HelpAge International.

“Starije žene ostaju nevidljive u podacima o nasilju nad ženama, a rutinski su isključene iz politike i programa koje se bave zaustavljanjem, nasiljem nad ženama i djevojčicama. Moramo zahtijevati promjene i pomake kako bi osigurali da se starije žene ne previdi i zaboravi”.

Raditi na UN konvenciji o starenju!

OSMIJEH-GRAČANICA, zajedno s HelpAge Internationalom, zagovara usvajanje MEĐUNARODNE KONVENCIJE PRAVA STARIJIH, koja bi između ostalog osigurala prava starijih žena na jednakost i nediskriminaciju te na slobodu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u svim okruženjima.

Pravo na jednakost i nediskriminaciju te na slobodu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja će biti tema rasprave na ovogodišnjoj Otvorenoj radnoj grupi za pitanja starijih (OEWG) https://social.un.org/ageing-working-group/ 23. i 26. jula. OEWG je osnovana sa ciljem iznalaženja načina bolje zaštite prava starijih ljudi, uključujući mogućnost usvajanja međunarodno obvezujuće konvencije za zaštitu prava starijih ljudi.

“Pravo starijih ljudi na slobodu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja nije adekvatno zaštićeno u međunarodnom zakonu o ljudskim pravima, niti u nacionalnom zakonodavstvu mnogih zemalja”, kaže Bridget Sleap, savjetnik za područje ljudskih prava na HelpAge International.

“Bitno je da su starije osobe dio rasprave o tome kako to promijeniti i da ih vlade konsultiraju prije sjednice OEWG-a u mjesecu julu 2018”.