Mjesec: Mart 2018.

Razgovaramo sa starijima o socijalnoj isključenosti i diskriminaciji

U okviru projekta Tasiop.org i  nacionalnog istrazivanja smo, dana 30. 3. 2018.,  na području opštine Gračanica organizovali sastanak sa predstavnicima starijih gdje smo razgovarali o diskriminaciji u pristupu pravima i uslugama u zajednici te uopšte  o diskriminaciji, naročito starosnoj, sa kojom se oni svakodnevno susreću. Na sastanku, kome su prisustvovali stariji iz Miricine, Gracanice i Stjepan Polja, smo  razgovarali o tome šta je  po njihovom mišljenju moguće uraditi kako bi se diskriminacija  spriječila ili njene posljedice ublažile. Sastanci na području upštine Gračanica su prvi u nizu sastanaka koje planiramo organizirati  u narednih par mjeseci na području...

Read More

  POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA PROVOĐENJE JAVNE KAMPANJE – PONOVLJEN KONKURS

Pozivaju se mediji, agencije, kompanije i organizacije da podnesu prijedloge za kreativno rješenje i implementaciju javne kampanje čiji je cilj doprinijeti  podizanju opšte svijesti o demografskim promjenama, o položaju starijih u BiH i  o problemu njihove socijalne isključenosti. Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Prijedlog   projekta   (kreativni   koncept,    metodologija   i   vremenski   okvir implementacije  projekta).   Prijedlog  je  potrebno  dostaviti  u  word   ili  pdf  formatu i ne bi trebalo da bude duži od 10 stranica. Budžet za kampanju koji obuhvata osnovne stavke. Maksimalni iznos sredstava za kampanju je ukupno 4.000,00 €. Biografija koordinatora/ke projekta i kontakt podaci. Opis djelovanja agencije/kompanije/organizacije koja podnosi prijedlog projekta (ciljevi organizacije, dosadašnji projekti i reference, itd.) Fotokopija rješenja o registraciji agencije/organizacije/kompanije. Dokaz o likvidnosti Vremenski okvir kampanje – od momenta postizanja dogovora o sadržaju (sa namjerom što skorijeg početka) do 15. juna 2018. godine. Prijedloge i prateću dokumentaciju potrebno je poslati najkasnije do 19. marta 2018. godine  na e-mail  adresu osmijeh@bih.net.ba i obavezno putem pošte (u printanoj i ovjerenoj formi) na: Društvo OSMIJEH, Gračanica 75000, Naselje Lamele bb. Zainteresirane medijske kuće,  agencije, kompanije i organizacije treba da napišu svoj prijedlog i daju svoju ponudu. Za ovu prijavu nije dat formular, već aplikanti treba da u ograničenom prostoru svoje aplikacije u slobodnoj formi predstave svoje kreativne ideje, jasnoću izražaja i najbolji odnos između uloženih sredstava i dobivenog efekta. Napomena: samo koordinatori projekata koji uđu u uži izbor će biti...

Read More

8. MART

  8. Mart je prilika da pokažemo koliko cijenimo žene, ali  i prilika da ukažemo na njihov stvaran položaj u društvu! Na međunarodni dan žena, 8. 3 2018, OSMIJEH – GRAČANICA, NVO Mreža „Za dostojanstveno starenje“ http://dostojanstvenostarenje.org/ i predstavnice starijih žena u Bosni i Hercegovini se pridružuju globalnoj kampanji i pozivaju na akcije za pomake u otklanjanju nasilja i diskriminacije žena. Pridružuju se hiljadama aktivista iz cijelog svijeta koji okviru kampanje AGE DEMANDS ACTION (STAROST ZAHTIJEVA DJELOVANJE)http://www.helpage.org/get-inv…/campaign-with-us/ada-global/ koju predvodi HelpAge International http://www.helpage.org/ i naglašavaju kako diskriminacija, nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje utiču na starije žene. Starije žene su globalno, u starosti, više pogođene diskriminacijom, socijalnom isključenošću, koja je rezultat nižih, ili odsutnosti, prihoda, lošijeg zdravstvenog stanja, diskriminacije, nasilja, itd. Ne smijemo zaboraviti da je položaj starijih uopšte, a naročito žena, rezultat akumulacije događaja, stanja, položaja, tokom cijelog životnog vijeka! Nasilje je skriveno, potcijenjeno ili zanemareno, odbacivano kao privatna stvar između članova porodice. Nije stoga iznenađenje da je generalno nedovoljno prijavljeno. Prihvaća se kao norma. No, nasilje i zanemarivanje se ne događaju samo iza zatvorenih vrata. Može se dogoditi u sredstvima javnog prevoza, bolnicama, trgovinama, na tržnicama… gdje se stariji ljudi zanemaruju, vrijeđaju i čak napadaju. Za starije žene s invaliditetom, udovice ili one koje žive same rizik suočavanja s ovakvim zlostavljanjem još je veći. “Razgovarali smo sa 250 starijih žena širom svijeta o njihovim iskustvima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Rekli su nam da su diskriminirani...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A