Društvo OSMIJEH-Gračanica, je u okviru svojih redovnih aktivnosti i u sklopu tasiop.org projekta organizovakio sastanak Mreže NVO “Za dostojanstveno starenje” , u Sarajevu, 25. i 26.01.2018.

Ono što je ovaj puta bilo drugačije  na sastanku je da su sada sa nama sjedili i predstavnici medija i da smo zajedno razgovarali o tome kako udružiti snage u svrhu podizanja svijesti javnosti,  prije svega donosioca odluka,  o demografskim promjenama, o položaju  starijih u našem društvu  i  nužnosti po adektavnom odazivanju na demografske promjene.

Naša dosadašnja iskustva kažu da se o starijima i njihovim problemima jako malo govori u medijima a i ono što se kaže ne čuje se (ne vidi) dovoljno jasno, da bi skrenulo pažnju javnosti na starije, kao ugroženu grupu građana.

Također, vidjeli smo da većina NVO-i/UG nemaju dovoljno razvijene kapacitete za komunikaciju sa medijima, zbog čega se ne vide dovoljno ni njihova dostignuća, kao ni njihova stremljenja.

Iz navedenih razloga smo se odlučili da u sklopu našeg sastanka organizujemo jednodnevnu radionicu, upravo na ovu temu a da za tu radionicu, odnosno za sastanak članice Mreže odaberu  i dovedu po jednog lokalnog novinara, iz njihove sredine te da se svi zajedno učimo i radimo.

Radionicu, koja je po mišljenju učesnika bila jako uspješna su vodile predstavnice MEDIACENTRA iz Sarajeva.

Naravno, radionici je uslijedio dan gdje smo članice Mreže posvetili vrijeme našim tekućim aktivnostima kao i planovima Mreže za ovu, 2018, godinu