Društvo za psihosocijalnu pomoć i razvijanje dobrovoljnog rada OSMIJEH Gračanica, objavljuje

KONKURS

za dodjelu sredstava za projekte organizacija civilnog društva  (OCD), na području socijalnog uključivanja starijih osoba u Bosni i Hercegovini.

Konkurs se objavljuje u okviru projekta „INICIJATIVA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE STARIJIH OSOBA“, čiji je cilj mobilisati i ojačati kapacitete civilnog sektora u pet država Zapadnog Balkana; Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji, za odziv na  demografsko starenje i unapređenje socijalne uključenosti starijih u lokalnim zajednicama i u društvu uopšte, širom regije.

U okviru projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ spremni smo podržati najmanje 10 prijedloga projekta sa maksimalnim iznosom do 4500 Eura po projektu.

U obzir dolaze projekti koji se baviti jednom od sljedećih aktivnosti (ili kombinacijom više njih), sa sljedeće liste :

 1. Doprinos razvoju lokalnih politika, proračuna i akcijskih planova kroz pružanje funkcionalnih modela sa aktivnim učešćem starijih ljudi i naglašavanjem tema vezanih za njihove prioritete, posebno u odnosu na bolje socijalno uključivanje.
 2. Aktivnosti ojačavanja starijih i njihovih kapaciteta za učešće u zajednici i društvu uopšte (npr. informisanje starijih o njihovim pravima, o procesima zagovaranja istih) sa akcentom na učenje kroz djelovanje.
 3. Edukativne aktivnosti za starije ljude, sa ciljem povećanja njihove socijalne uključenosti i učešća u zajednici (međugeneracijske edukacije i upoznavanje s digitalnim i informacijskim tehnologijama).
 4. Smanjenje isključenosti i povećanje aktivnog učešća u društvu npr. kroz grupe za samopomoć i slično.
 5. Volonterski rad starijih i vršnjačka pomoć.
 6. Pilotiranje modela lokalne socijalne uključenosti u razvoju politika – pilot aktivnosti koje podstiču promociju učešća starijih ljudi u društvenom životu zajednice.
 7. Razvijanje i izvođenje aktivnosti malog obima socijalne uključenosti za starije stanovništvo na lokalnom nivou uz obaveznu saradnju starijih ljudi te obezbjeđenje mogućnosti za njihovo samoorganizovanje.
 8. Podrška starijim osobama u njihovom samoorganizovanju.
 9. Podrška neformalnim skrbnicima u pružanju usluga starijim osobama sa ciljem da se poveća neovisnost i dostojanstvo starijih.
 10. Podrška inicijativama koje uključuju saradnju i uključenost lokalnih poslovnih, kulturnih i obrazovnih ustanova u promociji i podupiranju socijalnog uključivanja starijih ljudi.
 11. Provođenje aktivnosti (uključujući i medijske inciative) podizanja svijesti usmjerene na institucije, davaoce usluga, donosioce odluka, populaciju uopšte te same starije osobe.
 12. Sportsko-rekreativne aktivnosti prilagođavanje grupnom vježbanju starijih žena i muškaraca.
 13. Međugeneracijska saradnja sa akcentom na aktiviranju i edukaciji starijih

Konkurisati mogu organizacije civilnog društva, lokalne organizacije starijih, druge organizacije civilnog društva u zajednicama a koje se bave javnim zagovaranjem i socijalnim uključivanjem.  Pojedinačne organizacije mogu dostaviti, ukoliko to žele,  više prijedloga projekata, ali samo 1 prijedlog  ili projekat može biti odobren, ukoliko ispunjava uslove konkursa.

Zainteresirani mogu konkurisati tako što će popuniti  Obrazac za  apliciranje  Aneks A – Obrazac za apliciranje u kojem će detaljno opisati potrebe, ciljeve projekta, ciljnu grupu,  aktivnosti, budžet Aneks B – Budżet mikro-projekta, plan rada i drugo zahtijevano projektom te priložiti potrebnu dokumentaciju. Svi dokazi moraju biti originali ili ovjerene fotokopije i ne vraćaju se.

Uz projekat, napisan jednim od tri jezika koji se koriste u Bosni i Hercegovini, obavezno priložiti i Sažetak projekta na engleskom jeziku. Project Summary in English

Projekat kao i sva potrebna dokumentacija se OBAVEZNO dostavljaju, preporučenom poštom, u printanoj formi (jedan primjerak) i u elektronskoj formi (u wordu ili skenirana), na CD-u ili USB memorijskom stiku odn. Micro SD kartici.

Na koverti navesti osobu odgovornu za prijedlog projekta, kao i njen kontakt telefon.

Rok za slanje prijedloga je 25.decembar 2017. Godine.

Adresa na koju se dostavljaju prijedlozi projekta je:

Društvo OSMIJEH – Gračanica, Lamele bb, Gračanica 75320

Kontakt osoba za konkurs: Hamdija Kujundžić, tel. 0644 380 830

 

Više detalja o konkursu, kao i obrazce za prijavu  možete preuzeti ovdje:

Konkurs za dodjelu sredstava za male projekte

Aneks A – Obrazac za apliciranje

Aneks B – Budżet mikro-projekta

 Project Summary in English