POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJAVA ZA PODRŠKU LOKALNIM INICIJATIVAMA NA PODRUČJU SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA STARIJIH OSOBA

Društvo za psihosocijalnu pomoć i razvijanje dobrovoljnog rada OSMIJEH Gračanica, objavljuje KONKURS za dodjelu sredstava za projekte organizacija civilnog društva  (OCD), na području socijalnog uključivanja starijih osoba u Bosni i Hercegovini. Konkurs se objavljuje u okviru projekta „INICIJATIVA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE STARIJIH OSOBA“, čiji je cilj mobilisati i ojačati kapacitete civilnog sektora u pet država Zapadnog Balkana; Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji, za odziv na  demografsko starenje i unapređenje socijalne uključenosti starijih u lokalnim zajednicama i u društvu uopšte, širom regije. U okviru projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ spremni smo podržati najmanje 10 prijedloga projekta sa maksimalnim iznosom do 4500 Eura po projektu. U obzir dolaze projekti koji se baviti jednom od sljedećih aktivnosti (ili kombinacijom više njih), sa sljedeće liste : Doprinos razvoju lokalnih politika, proračuna i akcijskih planova kroz pružanje funkcionalnih modela sa aktivnim učešćem starijih ljudi i naglašavanjem tema vezanih za njihove prioritete, posebno u odnosu na bolje socijalno uključivanje. Aktivnosti ojačavanja starijih i njihovih kapaciteta za učešće u zajednici i društvu uopšte (npr. informisanje starijih o njihovim pravima, o procesima zagovaranja istih) sa akcentom na učenje kroz djelovanje. Edukativne aktivnosti za starije ljude, sa ciljem povećanja njihove socijalne uključenosti i učešća u zajednici (međugeneracijske edukacije i upoznavanje s digitalnim i informacijskim tehnologijama). Smanjenje isključenosti i povećanje aktivnog učešća u društvu npr. kroz grupe za samopomoć i slično. Volonterski rad...

Read More