Mjesec: Novembar 2017.

16 dana aktivizma i borbe protiv nasilja nad starijim ženama

“Žene su često tokom života žrtve  nasilja. Boje se pričati o onome što im se događa  i naučene su živjeti sa tim “tihim” oblikom kazne.” Žena, 61, Velika Britanija Nasilje nad starijim osobama je nasramniji vid nasilja, izraz rodne diskriminacije i nedostatka društvene odgovornosti za nasilje nad onima koji nemaju moć, niti sposobnost da se nasilju odupru. Fenomen nasilja nad starijima je prisutan i  u BiH , a posebno ranjive su starije žene. Istraživanje društva OSMIJEH  (Kepeš, 2012)  pokazuje da su starije osobe u BiH  često izložene raznim oblicima nasilja koje nad njima vrše članovi njihovih porodica, najčešće sinovi i unuci sa kojima žive. Čak 8 %  starijih  je doživjelo neki vid zlostavljanja ili neki oblik nasilja. HelpAge International (HAI)  Mreža  http://www.helpage.org/who-we-are/our-affiliates-/affiliates-in-eastern-europe-and-central-asia/ je povodom  obilježavanja  Međunarodnog dana  za eliminaciju nasilja nad ženama i  početka 16 dana kampanje  posvećenoj aktivizmu protiv nasilja nad ženama,   dala izjavu za javnost i ukazala na problem nasilja na starijim ženama te na probleme neadekvatnog odaziva ili propusta u rješavanju tog problema  u društvu. Ključne poruke HAI povodom kampanje: Starije žene su često  podvrgnute jednom ili više oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na osnovu njihove dobi, spola i drugih obilježja. Nasilje ili zlostavljanje su često  rezultat ageizma (diskriminacije na osnovu starosti) seksizma, sjecišta različitih karakteristika ili  rezultat akumulirane diskriminacije tokom cijelog životnog ciklusa. Nasilje nad starijim ženama u većini slučajeva nije adekvatno naslovljeno  u  istraživanjima,  politikama...

Read More

Šta je u Istočnoj i Centralnoj Evropi urađeno 15 godina nakon usvajana Madridskog međunarodnog akcionog plana o starenju ? UNFPA izvještaj, 2017

Izvještaj, koji je za UNFPA pripremio profesor međunarodnih socijalnih politika Asghar Zaidi, sa Univerziteta u Southamptonu (odjel: Društvene znanosti, starenje/gerontologija), ističe tri područja od posebne važnosti za starije ljude u istočnoj Europi i središnjoj Aziji: • Emigracija mlađih radno sposobnih ljudi iz ovih regija u druge zemlje, uzrokuje neravnotežu u skrbi za starije populacije. • Potreba za rodno osjetljivim pristupom podržavanju starijih ljudi, jer muškarci i žene su različiti u svojim potrebama, preferencijama i mogućnostima tijekom cijelog životnog ciklusa. • Očekivano trajanje života povećalo se i za žene i muškarce u regiji, iako to povećanje dugovječnosti ne prati uvijek dobro zdravlje (naročito kad su u pitanju žene). MIPAA Report 2017 HIGH...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A