Društvo OSMIJEH Gračanica, u saradnji sa Domom zdravlja Gračanica i Centrom za podršku starijima Gračanica je, u petak 07.oktobra 2017., u prostorijama Doma zdravlja Gračanica organizovalo skup povodom obilježavanja Međunarodnog Dana Starijih i obilježavanja 10. godina kampanje STAROST ZAHITIJEVA DJELOVANJE (AGE DEMANDS ACTION).
Na skupu je, pored Kujundžić Hamdije, predsjednika Društva OSMIJEH, koji je govorio o položaju starijih u BiH, diskriminaciji i cilju globalne kampanje STAROST ZAHITIJEVA DJELOVANJE, nastupila i gospođa Nermina Mujačić, ispred patronažne službe Doma zdravlja Gračanica, koja je zajedno sa svojim kolegicama; Sabinom i Lenkom, govorila na temu „Prevencija padova“ a što je za starije veoma zanimljivo i važno.
Skupu je, zbog ograničenog kapaciteta sale, prisustvovalo svega nešto više od dvadeset učesnika, vođa grupa za samopomoć i volontera Društva OSMIJEH Gračanica.
Vođe grupa za samopomoć će informacije, sa ovog skupa, proširiti među svojim članovima, na redovnom sastancima, koje uz pomoć Društva OSMIJEH Gračanica, održavaju subotom.
Poslije zvaničnog dijela skupa, za učesnike je, od strane patronažne službe i porodične medicine, organizovano mjerenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi.