Društvo OSMIJEH, isto tako slavi 10 godina ADA kampanje i  u skladu sa time će početkom naredne sedmice organizirati okrugli sto gdje će biti pozvani svi relevantni sudionici. Na okrugom stolu će se govoriti,  između ostalog,  o obavezama društva da  promovira  dostojanstvo  svih starijih žena i muškaraca, njihovu dobrobit, adekvatne prihode, slobodu, sigurnost i socijalnu uključenost te o nužnosti razvoju politika za učinkovito zabranjivanje bilo kojeg oblika diskriminacije starijih, ageisma (diskriminacije na osnovu starosti), pejorativnog ponašanja, nasilja i zlostavljanja prema starijim ženama i muškarcima.