Mjesec: Oktobar 2017.

“ZA DOSTOJANSTVENO STARENJE” – sastanak nacionalne NVO Mreže 26-27.10.2017, SARAJEVO

“Zagovaramo ono  iza čega stojimo odnosno ono što smo sami napravili ili u čemu smo direktno učestvovali”, bile su glavne izjave i poruke članica Mreže i predstavnika starijih u okviru jednog od redovnih sastanaka Mreže. “Želimo da nas se ne diskriminira i previđa u procesima koji se tiču naših života odnosno u pravljenju politika”. Napravili smo presjek svog rada u zadnje dvije godine,  informirali jedni druge (predstavnici donosioca odluka, UN organizacija, NVO i sami stariji) i pravili planove za naredne zajedničke akcije na području promocije socijalne uključenosti...

Read More

Obilježavanje 1. oktobra, Međunarodnog Dana Starijih i 10 godina kampanje STAROST ZAHITIJEVA DJELOVANJE (AGE DEMANDS ACTION)

Društvo OSMIJEH Gračanica, u saradnji sa Domom zdravlja Gračanica i Centrom za podršku starijima Gračanica je, u petak 07.oktobra 2017., u prostorijama Doma zdravlja Gračanica organizovalo skup povodom obilježavanja Međunarodnog Dana Starijih i obilježavanja 10. godina kampanje STAROST ZAHITIJEVA DJELOVANJE (AGE DEMANDS ACTION). Na skupu je, pored Kujundžić Hamdije, predsjednika Društva OSMIJEH, koji je govorio o položaju starijih u BiH, diskriminaciji i cilju globalne kampanje STAROST ZAHITIJEVA DJELOVANJE, nastupila i gospođa Nermina Mujačić, ispred patronažne službe Doma zdravlja Gračanica, koja je zajedno sa svojim kolegicama; Sabinom i Lenkom, govorila na temu „Prevencija padova“ a što je za starije veoma zanimljivo i važno. Skupu je, zbog ograničenog kapaciteta sale, prisustvovalo svega nešto više od dvadeset učesnika, vođa grupa za samopomoć i volontera Društva OSMIJEH Gračanica. Vođe grupa za samopomoć će informacije, sa ovog skupa, proširiti među svojim članovima, na redovnom sastancima, koje uz pomoć Društva OSMIJEH Gračanica, održavaju subotom. Poslije zvaničnog dijela skupa, za učesnike je, od strane patronažne službe i porodične medicine, organizovano mjerenje krvnog pritiska i nivoa šećera u...

Read More

Danas je 1. OKTOBAR, MEĐUNARODNI DAN STARIJIH

Društvo OSMIJEH, isto tako slavi 10 godina ADA kampanje i  u skladu sa time će početkom naredne sedmice organizirati okrugli sto gdje će biti pozvani svi relevantni sudionici. Na okrugom stolu će se govoriti,  između ostalog,  o obavezama društva da  promovira  dostojanstvo  svih starijih žena i muškaraca, njihovu dobrobit, adekvatne prihode, slobodu, sigurnost i socijalnu uključenost te o nužnosti razvoju politika za učinkovito zabranjivanje bilo kojeg oblika diskriminacije starijih, ageisma (diskriminacije na osnovu starosti), pejorativnog ponašanja, nasilja i zlostavljanja prema starijim ženama i muškarcima.    ...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A