Društvo „OSMIJEH“, Gračanica i  Centar za zdravo starenje, članice Mreže „Za dostojanstveno starenje“  su zajedno sa predstavnicima vlasti u BiH, gospodinom Predragom Jovićem, zamjenikom  ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH i gospođicom Ajlom Nanic, kontakt osobom za pitanja starijih pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice,  u periodu od 21-23.09.2017 (Lisabon, Portugal), učestvovali na UNECE – Ministarskoj  konferenciji pod naslovom „ODRŽIVO DRUŠTVO ZA SVE DOBI”; stvarenje potencijala dužeg življenja. Konferencija je bila 3. u nizu (održava se svake 5. godine) i njena glavna svrha je bila napraviti pregled dostignutog u zemljama UNECE na području implementacije Madridskog akcionog plana za starenje iz 2002.

Predstavnica društva „OSMIJEH“, Gračanica je učestvovala i na NVO forumu, koji je prethodio Ministarskoj konferenciji i rezultirao   POLITIČKOM DEKLARACIJOM NEVLADINIH ORGANIZACIJA http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Ministerial_Conference_Lisbon/NGO_Forum/NGO_declaration.pdf

Nevladin forum je snažno podržao  preporuku UN neovisnog stručnjaka za prava starijih osoba za USPOSTAVLJANJE OBVEZUJUĆEG PRAVNOG INSTRUMENTA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA STARIJIH OSOBA.

NVO organizacije su  Deklaracijom pozvale države članice da:

  1. Osiguraju uključivanje starijih osoba i njihovih organizacija u provođenje, praćenje i ocjenu provođenja Agende 2030, Održivih razvojnih ciljeva;
  2. Razviju politike za učinkovito zabranjivanje bilo kojeg oblika diskriminacije starijih, ageisma (diskriminacije na osnovu starosti), pejorativnog ponašanja, nasilja i zlostavljanja prema starijim ženama i muškarcima;
  3. Uklone prepreke i ojačaju glas starijih osoba i njihovih organizacija u istraživanju, praćenju i provođenju svih relevantnih politika;
  4. Promoviraju dostojanstvo  svih starijih žena i muškaraca, njihovu dobrobit, adekvatne prihode, slobodu, sigurnost i socijalnu uključenost;
  5. Aktivno se bave starijim osobama i civilnim društvom kako bi se osiguralo da obveze, preuzete na ovoj ministarskoj konferenciji, budu u potpunosti ostvarene.

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Ministerial_Conference_Lisbon/Documents/2017_Lisbon_Ministerial_Declaration.pdf