DRUŠTVO ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ I RAZVIJANJE DOBROVOLJNOG RADA „OSMIJEH“, GRAČANICA

objavljuje

OGLAS ZA KRATKOROČNO ANGAŽOVANJE STRUČNJAKA

Društvo „OSMIJEH“, Gračanica  objavljuje oglas za kratkoročno angažovanje stručnjaka za provođenje istraživanja odnosno prikupljanje podataka o diskriminaciji starijih osoba u pristupu pravima i uslugama u društvu  te podatke o njihovoj socijalnoj isključenosti.

Rok za prijem prijava/aplikacija je 18.9.2017.

Navedena pozicija je otvorena u sklopu realizacije projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“  kojeg sufinancirju Europska komisija i Austrijska razvojna agencija, a izvodi Društvo „OSMIJEH“ Gračanica, u partnerstvu sa organizacijama iz Srbije, Austrije, Albanije, Makedonije, Crne Gore i Slovenije.

Osnovni cilj  projekta je doprinijeti daljoj izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva koje rade sa starijima i samih starijih kako bi se uključili u procese donošenja odluka i kreiranja politika vezanih za socijalnu uključenost starijih osoba na regionalnom i lokalnom nivou u zemljama zapadnog Balkana.

Prijave se dostavljaju isključivo elektronskim putem na adresu:   osmijeh@bih.net.ba

Više o uslovima angažmana KONKURS ISTRAZIVANJE TASIOP