Mjesec: Septembar 2017.

Članice Mreže “ZA DOSTOJANSTVENO STARENJE ” na UNECE – ministarskoj konferenciji „ODRŽIVO DRUŠTVO ZA SVE DOBI”; ostvarenje potencijala dužeg življenja, Lisabon, Portugal, 20-23.09.2017

Društvo „OSMIJEH“, Gračanica i  Centar za zdravo starenje, članice Mreže „Za dostojanstveno starenje“  su zajedno sa predstavnicima vlasti u BiH, gospodinom Predragom Jovićem, zamjenikom  ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH i gospođicom Ajlom Nanic, kontakt osobom za pitanja starijih pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice,  u periodu od 21-23.09.2017 (Lisabon, Portugal), učestvovali na UNECE – Ministarskoj  konferenciji pod naslovom „ODRŽIVO DRUŠTVO ZA SVE DOBI”; stvarenje potencijala dužeg življenja. Konferencija je bila 3. u nizu (održava se svake 5. godine) i njena glavna svrha je bila napraviti pregled dostignutog u zemljama UNECE na području implementacije Madridskog akcionog plana za starenje iz 2002. Predstavnica društva „OSMIJEH“, Gračanica je učestvovala i na NVO forumu, koji je prethodio Ministarskoj konferenciji i rezultirao   POLITIČKOM DEKLARACIJOM NEVLADINIH ORGANIZACIJA http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Ministerial_Conference_Lisbon/NGO_Forum/NGO_declaration.pdf Nevladin forum je snažno podržao  preporuku UN neovisnog stručnjaka za prava starijih osoba za USPOSTAVLJANJE OBVEZUJUĆEG PRAVNOG INSTRUMENTA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA STARIJIH OSOBA. NVO organizacije su  Deklaracijom pozvale države članice da: Osiguraju uključivanje starijih osoba i njihovih organizacija u provođenje, praćenje i ocjenu provođenja Agende 2030, Održivih razvojnih ciljeva; Razviju politike za učinkovito zabranjivanje bilo kojeg oblika diskriminacije starijih, ageisma (diskriminacije na osnovu starosti), pejorativnog ponašanja, nasilja i zlostavljanja prema starijim ženama i muškarcima; Uklone prepreke i ojačaju glas starijih osoba i njihovih organizacija u istraživanju, praćenju i provođenju svih relevantnih politika; Promoviraju dostojanstvo  svih starijih žena i muškaraca, njihovu dobrobit,...

Read More

OGLAS ZA KRATKOROČNO ANGAŽOVANJE STRUČNJAKA

  DRUŠTVO ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ I RAZVIJANJE DOBROVOLJNOG RADA „OSMIJEH“, GRAČANICA objavljuje OGLAS ZA KRATKOROČNO ANGAŽOVANJE STRUČNJAKA Društvo „OSMIJEH“, Gračanica  objavljuje oglas za kratkoročno angažovanje stručnjaka za provođenje istraživanja odnosno prikupljanje podataka o diskriminaciji starijih osoba u pristupu pravima i uslugama u društvu  te podatke o njihovoj socijalnoj isključenosti. Rok za prijem prijava/aplikacija je 18.9.2017. Navedena pozicija je otvorena u sklopu realizacije projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“  kojeg sufinancirju Europska komisija i Austrijska razvojna agencija, a izvodi Društvo „OSMIJEH“ Gračanica, u partnerstvu sa organizacijama iz Srbije, Austrije, Albanije, Makedonije, Crne Gore i Slovenije. Osnovni cilj  projekta je doprinijeti daljoj izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva koje rade sa starijima i samih starijih kako bi se uključili u procese donošenja odluka i kreiranja politika vezanih za socijalnu uključenost starijih osoba na regionalnom i lokalnom nivou u zemljama zapadnog Balkana. Prijave se dostavljaju isključivo elektronskim putem na adresu:   osmijeh@bih.net.ba Više o uslovima angažmana KONKURS ISTRAZIVANJE...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A