“DRUŠTVO ZA SVE UZRASTE” – 3. pregled i ocjena urađenog po pitanju implementacije MIPAA- Madridskog međunarodnog akcionog plana o starenju

Treća Ministarska konferencija o starenju pod naslovom „ODRŽIVO DRUŠTVO ZA SVE UZRASTE: Ostvarenje potencijala dužeg življenja“, će se održati u Lisabonu, Portugalu u period od  21.  do 22. septembra  2017. https://www.unece.org/pau/ageing/ministerial_conference_2017.html Konferencijski paneli obrađivat će temeljito sljedeća područja: 1) Prepoznavanje potencijala starijih osoba 2) Poticanje dužeg radni vijeka i sposobnosti za  rad 3) Osiguravanje starenja s dostojanstvom Ministarsku konferencija o starenju organizira UNECE http://www.unece.org/info/ece-homepage.html  u suradnji s Vladom Portugala, pod koordinacijom Ministarstva rada, solidarnosti i socijalne sigurnosti. Predstavnica Društva OSMIJEH GRAČANICA, će učestovati na Konferenciji, kao i na NGO forumu koji će prethoditi konfereniji i biti održan 20.09.2017. Cilj Foruma nevladinih organizacija je poticanje dijaloga među organizacijama civilnog društva koje se bave starijim osobama i rješavanju problema starenja oko tri teme Ministarske konferencije UNECE-a o starenju 2017.  kako bi se iz različitih uglova zabrinutosti  identificirale jake i slabe strane u provođenju MIPAA-e i ministarske deklaracije te formulirali zahtjevi i preporuke u ime organizacija civilnog društva. Ostaje nam da vidimo koliko je naše društvo  napravilo po pitanju implementacije MIPAA kao i konkretno na 3 područja, koja će biti posebno obrađivana na...

Read More