20 predstavnika nevladinih organizacija, okupljenih u Nacionalnu NVO Mrežu „Za dostojanstveno starenje“,  uspješno je završilo  edukaciju na temu „Javno zagovaranje/zastupanje“.  Mreža je definirala konkretne  ciljeve zagovaranja i sagledala sve  druge elemente koji su  potrebni za uspješno ostvarivanje ili dostizanje tih ciljeva.

Pored edukacije članice Mreže su dodatno vrijeme posvetili planiranju svog rada za narednu godinu, 2017.
Dvodnevna edukacija kao i redovni sastanak Mreže su održani u  Sarajevu, (27-29.12.2016.).