Volonteri OŠ iz Boljanića (Republika Srpska) su, nakon što su identificarali osobe u svojoj zajednici koje trebaju pomoć,  posjetili 14 starih i iznemoglih, povodom MDV i uručili im pakete hrane, koje je obezbijedilo Društvo Osmijeh, Gračanica. U akciji je učestvovalo 18 volontera i njihova mentorica.