Kao partner HelpAge Internationala za BiH, OSMIJEH,  od 2011. godine,  sudjeluje u Otvorenoj radnoj grupa za pitanja starenja i prava starijih (OEWG) na način da se zalaže za bolje prepoznavanje prava starijih u BiH i za usvajanje UN Konvencije o pravima starijih http://www.ngocoa-ny.org/documents/resources/strengthening-rights/strengthening-rights-bs.pdf.

U periodu od 12-15.decembra 2016 će na 7. zasjedanju OEWG u New Yorku učestvovati HelpAge Internetional sa nekoliko partnerskih organizacija i sa predstavnicima starijih, koji će govoriti o načinima  na koji su diskriminirani u svojim zemljama i kako su im kršena ljudska prava. http://www.helpage.org/what-we-do/rights/towards-a-convention-on-the-rights-of-older-people

Zajedno, u okviru globalne kao i u okviru nacionalne Mreže organizacija koje se bave pitanjima starijih »ZA DOSTOJANSTVENO STARENJE«, OSMIJEH će nastaviti da zagovara usvajanje Konvencije kao najefektivnijeg načina da se osigura svim ljudima, sada i u budućnosti, uživanje ljudskih prava u starijoj dobi.