Mladi volonteri iz dvije osnovne škole iz Federacije BiH; OŠ „Stjepan Polje“ i OŠ „Brijesnica“ te dvije osnovne škole iz Republike Srpske; iz Kakmuža i Boljanića, su period od 27.9 do 4.10. 2016. posvetili starijim osobama, u njihovoj sredini. Oni su prikupili podatke o starijima, o njihovom položaju, osmislili programe sa kojima su želili ukazati na predrasude i diskriminaciju starijih u BiH te pozvati mlađe generacije i javnost uopšte na međugeneracijsku solidarnost i saradnju.


U svojim školama odn. zajednicama su pripremili igrokaze gdje su prikazali predrasude koje prevladavaju u BiH društvu kada su u pitanju stariji. Time su želili uticati na svijest svojih vršnjaka, ali i starijih generacija. Organizovali su javno informisanje građana o položaju starijih i o značaju 1. oktobra, Međunarodnog dana starih.
U akcijama je učestvovalo oko 100 volontera. Svojim igrokazima i povezanima akcijama su uključili više od 300 vršnjaka, učitelja i članova zajednice.


Svoje zaključke, kao i programe, oni namjeravaju razmijeniti sa školama, koje su uključene u projekat podržan od strane Ambasade SAD u BiH i Društva „Osmijeh“ Gračanica.