Mejra je nedavno postala korisnica kućne njege koju pruža domaća nevladina humanitarna organizacija MFS-Emmaus u okviru projekta “Usluge u zajednici za osobe treće životne dobi”. Ovim projektom su za sada obuhvaćene 24 osobe sa područja općina Doboj Istok i Gračanica a tendencija im je da se taj broj poveća te da se projekat proširi na Tuzlu, Srebrenicu i Sarajevo. Cilj projekta je da se preventivno djeluje kako bi ove osobe mogle neometano živjeti u vlastitim domovima.

Emmausov tim se odlučio spojiti dvije sestre koje se nisu vidjele godinama. 

“Danas smo spojili dvije sestre koje se godinama nisu vidjele. Teško je opisati njihovu radost. Cilj ovog projekta i jeste da našim korisnicima promijenimo i uljepšamo svakodnevnicu i tako damo do znanja kako nisu sami i zaboravljeni. Zaista, starost može biti lijepa ukoliko neko brine o vama”, kazala je Rabija Halilčević, menadžer projekta. 

Tim stručnjaka uključen u ovaj projekat se sastoji od medicinske sestre/tehničara, njegovatelja, fizioterapeuta i volonterke. Već duže vrijeme tim projekta pored pružanja osnovnih usluga kućne njege i pomoći u kući, svakodnevno vrši podjelu toplih obroka, prehrambenih paketa, prigodnih poklona te pruža savjetodavnu podršku korisnicima. 

“Mi na ovaj način preventivno djelujemo kako ove osobe ne bi kasnije morale ići u prihvatne centre kakav je naš centar ‘Duje'u Doboj Istoku u kojem je trenutno smješteno 404 korisnika različitih socio-zdravstvenih patologija. Za naš centar Duje mnogi kažu da je posljednje mjesto nade i utočišta. Ovakvim otvorenim oblikom zaštite u skladu sa osnovnim životnim potrebama mi omogućavamo zdravstvenu njegu teže pokretnih, nepokretnih, teško bolesnih i osoba sa invaliditetom, kod kojih je moguće pružiti medicinsku njegu i pratiti potrebe svakog korisnika pojedinačno. Prije svega ljudska pažnja ovim ljudima daje snagu i motiv da se bore sa starošću i bolestima”, izjavila je Halilčević.

Mejra je nedavno postala korisnica kućne njege koju pruža domaća nevladina humanitarna organizacija MFS-Emmaus u okviru projekta “Usluge u zajednici za osobe treće životne dobi”. Ovim projektom su za sada obuhvaćene 24 osobe sa područja općina Doboj Istok i Gračanica a tendencija im je da se taj broj poveća te da se projekat proširi na Tuzlu, Srebrenicu i Sarajevo. Cilj projekta je da se preventivno djeluje kako bi ove osobe mogle neometano živjeti u vlastitim domovima.

Emmausov tim se odlučio spojiti dvije sestre koje se nisu vidjele godinama. 

“Danas smo spojili dvije sestre koje se godinama nisu vidjele. Teško je opisati njihovu radost. Cilj ovog projekta i jeste da našim korisnicima promijenimo i uljepšamo svakodnevnicu i tako damo do znanja kako nisu sami i zaboravljeni. Zaista, starost može biti lijepa ukoliko neko brine o vama”, kazala je Rabija Halilčević, menadžer projekta. 

Tim stručnjaka uključen u ovaj projekat se sastoji od medicinske sestre/tehničara, njegovatelja, fizioterapeuta i volonterke. Već duže vrijeme tim projekta pored pružanja osnovnih usluga kućne njege i pomoći u kući, svakodnevno vrši podjelu toplih obroka, prehrambenih paketa, prigodnih poklona te pruža savjetodavnu podršku korisnicima. 

“Mi na ovaj način preventivno djelujemo kako ove osobe ne bi kasnije morale ići u prihvatne centre kakav je naš centar ‘Duje'u Doboj Istoku u kojem je trenutno smješteno 404 korisnika različitih socio-zdravstvenih patologija. Za naš centar Duje mnogi kažu da je posljednje mjesto nade i utočišta. Ovakvim otvorenim oblikom zaštite u skladu sa osnovnim životnim potrebama mi omogućavamo zdravstvenu njegu teže pokretnih, nepokretnih, teško bolesnih i osoba sa invaliditetom, kod kojih je moguće pružiti medicinsku njegu i pratiti potrebe svakog korisnika pojedinačno. Prije svega ljudska pažnja ovim ljudima daje snagu i motiv da se bore sa starošću i bolestima”, izjavila je Halilčević.

informacija sa: http://www.klix.ba/vijesti/bih/sestre-ajisa-i-mejra-se-zbog-bolesti-i-nedostatka-novca-nisu-vidjele-godinama/160830019#10