Mjesec: Septembar 2016.

Društvo za psihosocijalnu pomoć i razvijanje dobrovoljnog rada, „OSMIJEH“, Gračanica,

Društvo „OSMIJEH“,  Gračanica je osnovano 1996. godine  u Gračanicia, BiH, sa ciljem  pružanja  psihosocijalne pomoći, onima koji je trebaju, i promocije i razvijanja dobrovoljnog (volonterskog) rada kao jednog od oblika psihosocijalne pomoći i samopomoći te socijalne obnove zemlje. Društvo „OSMIJEH“ osnažuje različite generacije ljudi usmjeravajući ih da budu proaktivni u obnovi svojih života i zajednica, tako što radi sa svim generacijama potičući ih da aktivno učestvuju u svim procesima koji se tiču njihovih života i društva uopšte.   Osnovni ciljevi Društva “OSMIJEH”  su: Raditi na psihosocijalnoj dobrobiti i kvalitetu života ranjivih skupina u zajednici; Doprinositi rješavanju problema koji proizlaze...

Read More

MFS-Emmaus – “Usluge u zajednici za osobe treće životne dobi”

Mejra je nedavno postala korisnica kućne njege koju pruža domaća nevladina humanitarna organizacija MFS-Emmaus u okviru projekta “Usluge u zajednici za osobe treće životne dobi”. Ovim projektom su za sada obuhvaćene 24 osobe sa područja općina Doboj Istok i Gračanica a tendencija im je da se taj broj poveća te da se projekat proširi na Tuzlu, Srebrenicu i Sarajevo. Cilj projekta je da se preventivno djeluje kako bi ove osobe mogle neometano živjeti u vlastitim domovima. Emmausov tim se odlučio spojiti dvije sestre koje se nisu vidjele godinama.  “Danas smo spojili dvije sestre koje se godinama nisu vidjele. Teško je opisati njihovu radost. Cilj ovog projekta i jeste da našim korisnicima promijenimo i uljepšamo svakodnevnicu i tako damo do znanja kako nisu sami i zaboravljeni. Zaista, starost može biti lijepa ukoliko neko brine o vama”, kazala je Rabija Halilčević, menadžer projekta.  Tim stručnjaka uključen u ovaj projekat se sastoji od medicinske sestre/tehničara, njegovatelja, fizioterapeuta i volonterke. Već duže vrijeme tim projekta pored pružanja osnovnih usluga kućne njege i pomoći u kući, svakodnevno vrši podjelu toplih obroka, prehrambenih paketa, prigodnih poklona te pruža savjetodavnu podršku korisnicima.  “Mi na ovaj način preventivno djelujemo kako ove osobe ne bi kasnije morale ići u prihvatne centre kakav je naš centar ‘Duje'u Doboj Istoku u kojem je trenutno smješteno 404 korisnika različitih socio-zdravstvenih patologija. Za naš centar Duje mnogi kažu da je posljednje mjesto...

Read More

MiruPen-G, Peaceful & safe retirement

MiruPen-G , Udruženje za konsalting – profil : Udruženje je osnovano radi ostvarivanja zajedničkog društvenog cilja od opšteg interesa u skladu sa Ustavom i Zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje i ostvarivanje profita. Djelovanje je u skladu sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, usvojenoj na Generalnoj skupštini UN, te u skladu sa izmijenjenom Evropskom socijalnom poveljom iz 1996. usvojenom od strane Savjeta Evrope (čija je potpisnica i BiH 11.05.2004.godine.) .   Cilj je pripremiti predpenzionu (i sredovječnu-iznenada ostalu bez zaposlenja) populaciju za promjene: u životnoj strategiji, kulturi ponašanja, prilagođavanja Zakonskim regulativama. Sveukupni cilj je pokrenuti , osnažiti napredak i prosperitet društva. Uvesti projekt MiruPen-G kao obavezan vid zaštite na radu.   Provodimo projekte za smanjenje uticaja rizika koji povređuju mentalno zdravlje, podizanje nivoa svijesti o vrijednosti mentalnog zdravlja ciljne grupe i društva na viši nivo, promovisanje i poboljšanje socijalizacije u društvu, unapređenje demokratskih vrijednosti želeći saradnju i sarađujući sa vladinim organizacijama, privrednim subjektima, ustanovama, ne vladinim organizacijama. Obavljajući svoju misiju primjenjujmo najviše standarde i preuzimamo odgovornost kako prema javnosti , tako i prema podražavaocima projekta. *MISIJA Pružanje i izvođenje programa koji će doprinijeti socijalnom, zdravstvenom, ekonomskom razvoju i unapređenju pojedinca, porodice i društva.( predpenziona i sredovječna-iznenada ostala bez zaposlenja). *VIZIJA Osnovna ćelija društva , porodica je svakodnevno na udaru sa raznih pravaca i na sve članove direktno na najosjetljivija mjesta (maloljetnička delinkvencija, bolesti zavisnosti, nasilje u porodici, ostanak...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A