Mjesec: August 2016.

OSMIJEH-GRAČANICA PUBLIKACIJE

IDENTIFIKACIJA I ETIOLOGIJA TRENUTNOG STANJA I POLOŽAJA OSOBA TREĆE ŽIVOTNE DOBI BIH Identification and Etiology of Current Status and Position of Older Persons in BiH Socio-Economic and Health-Economic Living Conditions of OP in BIH Zašto su socijalne penzije...

Read More

Caritas publikacije

Izvješće o siromaštvu 2012.   Download “Izvješće-o-siromaštvu-2012.pdf” Izvješće-o-siromaštvu-2012.pdf – Downloaded 261 times – 2 MB   Caritasova analiza stanja starijih osoba u potrebi   Download “Caritasova-analiza-stanja-starijih-osoba-u-potrebi.pdf” Caritasova-analiza-stanja-starijih-osoba-u-potrebi.pdf – Downloaded 278 times – 3 MB   Pričali smo sa siromasima   Download “Pričali-smo-sa-siromasima.pdf” Pričali-smo-sa-siromasima.pdf – Downloaded 254 times – 4...

Read More

Udruženje Humanitarna organizacija Ruhama

RUHAMA nevladina, nepolitička, neprofitna, demokratska humanitarna  organizacija, osnovana  16. novembra  1993.  godine. Ime “RUHAMA” ima  specijalno  značenje koje je  nastalo  od  inicijala imena  i  prezimena  osnivača humanitarne organizacije: RU –  prezime  Rudić, HA –  ime  Hatidža, M – sa  značenjem  (mladost, medicina, milosrđe), A – Akcija.   Ciljevi organizacije   Omogućiti  kvalitetniji  i  dostojanstveniji  život  lica  iznad  60 godina  starosti  kroz  zdravstveno – socijalne i humanitarne  programe, kao  i  unaprijediti  projekte   za  palijativnu  njegu   , kreativne ,edukativne  i  rekreativne  aktivnosti.   Ruhama se dokazala na polju humanitarnih aktivnosti u ratnom periodu kada su  ljudi  umirali  od  gladi, hladnoće, bolesti, kroz...

Read More

Međunarodni Forum Solidarnosti – EMMAUS Bosna i Hercegovina

  MFS-EMMAUS je domaća, nevladina humanitarna organizacija osnovana 1999. godine sa ciljem pružanja pomoći svim ugroženim kategorijama stanovništva kojima je ta pomoć potrebna. Sa preko 230 uposlenih, preko 50 aktivnih volontera i mrežom ureda u Doboj Istoku, Sarajevu i Srebrenici, MFS-EMMAUS djeluje na cijelom teritoriju BiH i predstavlja jednu od najvećih samo-održivih NVO-a u zemlji i šire.   Za MFS – EMMAUS kažu da je posljednje mjesto nade i utočišta. Neki od projekata koje provodi MFS-EMMAUS su: Prihvatni centar „Duje“ u Doboj Istoku od 2004. godine gdje je smješteno 404 korisnika različitih socio-zdravstvenih patologija, zatim mjesečno finansiranje 1213 djece...

Read More
  • 1
  • 2

Veličina slova

  • A  A  A