Ministarske deklaracije

Download “LEON, Deklaracija NVO srpski” nacionalna_strategija_o_starenju.doc – Downloaded 255 times – 128 KB

Download “LEON, Deklaracija naučna srpski” national_strategy_on_ageing.doc – Downloaded 248 times – 269 KB

Download “MIPAA rezime srpski” strategija_za_stare_-_uvodna_rec_(1).doc – Downloaded 239 times – 29 KB

Download “Serbia Follow-up to MIPAA-RIS” social_welfare_development_strategy_final_march_2006.doc – Downloaded 244 times – 219 KB

Download “Serbia MIPAA report srpski” elder_abuse_2_year_objectives_hta.doc – Downloaded 268 times –

Download “Serbia MIPAA report engl” elder_abuse_2_year_objectives_hta.doc – Downloaded 234 times –

Download “RIS Berlin 2002. srpski” elder_abuse_2_year_objectives_hta.doc – Downloaded 272 times –

Download “RIS Berlin 2002. srpski” elder_abuse_2_year_objectives_hta.doc – Downloaded 257 times –

Download “47 Sednica Komisije za socijalni razvoj u UN” 47_sednica_un.doc – Downloaded 248 times – 66 KB

Download “UN vodič implementacija MIPAA” un_vodic_implementacija_mipaa.pdf – Downloaded 244 times – 384 KB

Download “REPORT OF THE WORKING GROUP ON AGEING ON ITS FIRST MEETING” un_vodic_implementacija_mipaa.pdf – Downloaded 245 times – 384 KB

Download “Izveštaj Radne grupe za starenje pri UN” 47_sednica_un.doc – Downloaded 247 times – 66 KB