Međunarodna dokumenta

Ministarske deklaracije Download “LEON, Deklaracija NVO srpski” nacionalna_strategija_o_starenju.doc – Downloaded 141 times – 128 KB Download “LEON, Deklaracija naučna srpski” national_strategy_on_ageing.doc – Downloaded 125 times – 269 KB Download “MIPAA rezime srpski” strategija_za_stare_-_uvodna_rec_(1).doc – Downloaded 120 times – 29 KB Download “Serbia Follow-up to MIPAA-RIS” social_welfare_development_strategy_final_march_2006.doc – Downloaded 129 times – 219 KB Download “Serbia MIPAA report srpski” elder_abuse_2_year_objectives_hta.doc – Downloaded 157 times – Download “Serbia MIPAA report engl” elder_abuse_2_year_objectives_hta.doc – Downloaded 123 times – Download “RIS Berlin 2002. srpski” elder_abuse_2_year_objectives_hta.doc – Downloaded 136 times – Download “RIS Berlin 2002. srpski” elder_abuse_2_year_objectives_hta.doc – Downloaded 125 times – Download “47 Sednica Komisije za socijalni razvoj u UN” 47_sednica_un.doc – Downloaded 130 times – 66 KB Download “UN vodič implementacija MIPAA” un_vodic_implementacija_mipaa.pdf – Downloaded 127 times – 384 KB Download “REPORT OF THE WORKING GROUP ON AGEING ON ITS FIRST MEETING” un_vodic_implementacija_mipaa.pdf – Downloaded 113 times – 384 KB Download “Izveštaj Radne grupe za starenje pri UN” 47_sednica_un.doc – Downloaded 121 times – 66...

Read More