Međunarodna dokumenta

Ministarske deklaracije Download “LEON, Deklaracija NVO srpski” nacionalna_strategija_o_starenju.doc – Downloaded 284 times – 128 KB Download “LEON, Deklaracija naučna srpski” national_strategy_on_ageing.doc – Downloaded 276 times – 269 KB Download “MIPAA rezime srpski” strategija_za_stare_-_uvodna_rec_(1).doc – Downloaded 269 times – 29 KB Download “Serbia Follow-up to MIPAA-RIS” social_welfare_development_strategy_final_march_2006.doc – Downloaded 275 times – 219 KB Download “Serbia MIPAA report srpski” elder_abuse_2_year_objectives_hta.doc – Downloaded 298 times – Download “Serbia MIPAA report engl” elder_abuse_2_year_objectives_hta.doc – Downloaded 264 times – Download “RIS Berlin 2002. srpski” elder_abuse_2_year_objectives_hta.doc – Downloaded 301 times – Download “RIS Berlin 2002. srpski” elder_abuse_2_year_objectives_hta.doc – Downloaded 287 times – Download “47 Sednica Komisije za socijalni razvoj u UN” 47_sednica_un.doc – Downloaded 278 times – 66 KB Download “UN vodič implementacija MIPAA” un_vodic_implementacija_mipaa.pdf – Downloaded 272 times – 384 KB Download “REPORT OF THE WORKING GROUP ON AGEING ON ITS FIRST MEETING” un_vodic_implementacija_mipaa.pdf – Downloaded 273 times – 384 KB Download “Izveštaj Radne grupe za starenje pri UN” 47_sednica_un.doc – Downloaded 276 times – 66...

Read More